1. Istikharah sebelum safar. 2. Musyawarah sebelum safar. 3. Menyiapkan bekal safar. 4. Membawa teman dalam safar. 5. Memilih Ketua rombongan. 6. Menitipkan keluarga, harta, dan apa saja yang diinginkan kepada Allah. 7. Disunnahkan berangkat pada hari Kamis. 8. Bertakbir Tiga kali ketika sudah naik di atas kendaraan. 9. Bertakbir tatkala mendaki (naik) dan bertasbih ketika menurun. 10. Berjalan pada malam hari. 11. Memperbanyak do’a…

Read More