Dunia Tempat Ujian, sebagaimana Allah turunkan Ayah kita Nabiyullah Adam alaihi salam ke dunia, sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan Beliau. Dunia tempat ujian , tidak pantas kita membanggakan dunia dan mencintai dunia secara berlebihan.

 

Referensi:
Nasihat yang di tujukan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu di saat beliau baru menjabat sebagai Khalifah, Di dengar dari Kajian Ustadz Muhammad Afifudin dengan tema Kisah orang-orang yang bertaubat.

url : http://www.audiokajian.com/rekaman-kajian/audio-kisah-orang-orang-yang-bertaubat/